Para sa karamihan ng babae, karaniwan na ang makakita ng buo buong dugo sa menstruation. Sa katunayan, ang clot na ito ay normal at mahalaga. Ang Clotting ay tumutukoy sa paraan ng katawan upang pigilan ang pagdurugo.

Halimbawa nito ay ang peklat na tumutubo sa sugat na siyang nagbibigay proteksiyon hanggang sa tuluyang gumaling ito. Bagama’t ang buo buong dugo sa menstruation ay hindi eksaktong parang peklat, madalas ay wala naman kailangang ikabahala.

Ano ang buo buong dugo sa menstruation ko?

Ang clots o namuong dugo ay natural na paraan ng iyong katawan upang ikaw ay maproteksiyonan. Ito ang kaniyang paraan upang makontrol at mapigilan ang pagdurugo. Isa itong mahaba at komplikadong proseso kung saan ang fibrin ay nagiging matrix.

Kapag ikaw ay nasugatan sa tuhod, magkakaroon ka ng peklat ngunit, sa loob ng matris, ang prosesong ito ay nagreresulta sa menstrual clot. Ito ay dahil nahahalo ang dugo sa uterus sa iba pang cells at endometrial tissue. May pinagkaiba ang clot na ito kumpara sa mga peklat na makikita sa balat.

Kapag may naipon na dugo sa loob ng matris, madalas ito ay nagiging clot. Ngunit, kung ang dugo at iba pang cells ay mabilis na mailalabas, walang clot na mabubuo. Sa kabuuhan, kapag lalong mas mapula ang dugo nangangahulugan itong mas mabilis itong nakalabas sa katawan. At kung mas maitim naman ay ibig sabihin ay matagal ang inabot nito bago makalabas.

Paano nagkakaroon ng buo buong dugo sa menstruation?

Ang menstrual clots ay nabubuo kapag ang lining ng matris ay naglalabas ng malaking porsyento ng dugo. Kapag naipon ang dugo sa matris o kaya sa vagina, magsisimla itong mamuo gaya ng makikita sa mga sugat.

Ang itsura ng clots ay nagiiba-iba. Maaring ngayong buwan ay makakananas ka ng matinding pagdurugo at mahina naman sa susunod.

Ang pagkakaiba-iba nito ay natural lamang at maaring dahil sa iyong kinakain at iba pang lifestyle factors.

Ano ang sanhi ng buo buong dugo sa menstruation?

Normal lamang ang makakita ng buo buong dugo sa regla ngunit, kung napapansin mo na tila ito’y masyadong malaki at marami kumpara sa karaniwan.

Maraming posibleng dahilan gaya ng:

 • Uterine fibroids – Ito ang karaniwang noncancerous tumor na tumutubo sa matris.
 • Endometriosis – Isang kondisyon kung saan ang endometrial tissue sa pader ng iyong matris ay lumalaki sa labas nito at sa mga katabing organ gaya ng fallopian tube at obaryo.
 • Adenomyosis – Abnormal na pagkapal ng endotrial tissue sa matris. Tinatawag din itong Internal Endometriosis.
 • Hormonal imbalances – Ang pagkakaroon ng mga kondisyon gaya ng hypothyroidism, polycystic ovary syndrome (PCOS), perimenopause, at menopause ay dahilan upang magkaroon ka ng iregular na dalaw. Ito ay maaring magresulta sa mas matinding pagdurugo dahil hindi buwan-buwan na nailalabas ng iyong matris ang lining nito.
 • Miscarriage – Mayroong posibilidad na malaglag ang bata bago mo pa mamalayan na ikaw ay buntis na magreresulta sa clotting at pagdurugo.
 • Cancer sa matris o sa bukasan nito – Isa itong posibleng dahilan ngunit, bihira lamang.

Ano ang gamot sa Abnormal na Menstrual Clots?

Walang direktang gamot para sa menstrual clots. Sa halip, ang gamot ay nakatakda para sa anumang karamdaman na siyang nagiging dahilan kung bakit ka nakakaranas ng abnormal na clot.

Ang gamutan ay depende kung gaano katindi ang iyong pagdurugo, ang iyong edad, at siyempre, depende rin sa personal mong nais. Ang pag-inom ng gamot o kaya’y pagsasailalim sa operasyon ang karaniwang ginagamit na solusyon para bumalik ang normal na clotting ng katawan.

Ang ilang gamot na maaring ireseta ng iyong doktor ay gaya ng mga sumusunod:

 • Iron Supplements: Kung ikaw ay may anemia, ang pag-inom ng iron supplement ay nakakatulong para madagdagan ang bilang ng iron sa iyong dugo.
 • Birth Control Pills: Ang mga hormonal birth control ay nakakatulong upang mas maging regular ang iyong buwanang dalaw. Ang kombinasyon ng pills na mayroong estrogen at progesterone ay nakakatulong upang mabawasan ang iyong pagdurugo hanggang 50 na porsyento. Ang mga progesterone-only pil at injection gaya ng Norethindrone (norethisterone) ay kayang bawasan ang pagdurugo hanggang 83 na porsyento.
 • Intrauterine device (IUD): Ang mga IUD gaya ng Mirena ay napatunayang nagpapababa sa pagdurugo hanggang 96 na porsyento pagkatapos ng isang taong paggamit ito. Subali’t maging handa lamang dahil posible kang makaranas ng spotting sa unang anim na buwan ng paggamit.
 • Advil o Motrin (Ibuprofen): Inumin mo ito kapag ikaw ay may dalaw. Ang Ibuprofen ay nakakatulong upang mabawasan ang pananakit ng puson at mapababa ng 49 na porsyento ang pagdurugo.
 • Hormonal Therapy: Nakakatulong ang Progesterone, Estrogen, o ang kombinasyon ng dalawa upang mabawasan ang pagdurugo.