Magkakakaiba ng nararamdaman ng mga babae kapag sila ay nireregla. Ang ilan ay regular na nagkakaroon buwan-buwan ngunit, ang ilan naman ay delayed o hindi dinatnan ng ilang buwan. Sa karaniwan, ang babae ay nagkaka-regla kada 24 hanggang 38 na araw at ito’y tumatagal ng dalawa hanggang walong araw. Ang iyong regla ba ay iregular? Kung gayon, ano ang kailangan mong gamot pamparegla?

Ang regla o menstruation ay bahagi ng menstrual cycle kung saan inilalabas ng matris ang dagdag na lining (endometrium) nito. Kapag ito ay nagaganap, nagmimistulang may lumalabas na dugo mula sa ari ng babae.

Ang regla ay madalas nagsisimula pagsapit ng puberty o sa pagitan ng edad 10 hanggang 16 taong gulang at nagpapatuloy hanggang sa edad na 45 – 55 taong gulang.

Ang Iregular na dalaw ay tinatawag din na oligomenorrhea. Ito ay posibleng dahil sa paggamit ng iba’t ibang contraceptives, pagbabago ng hormones sa katawan, at maaring dahil din sa matinding page-ehersisyo.

Ano ang kahulugan ng iregular na regla?

Ikaw ay may iregular na regla kung ikaw ay nakakaranas ng mga sumusunod:

 • Pabago-bagong petsa ng dalaw
 • Paiba-iba ang panahong itinatagal ng iyong dalaw
 • Mas kaunti o mas marami ang lumalabas na dugo kumpara sa karaniwan mong dalaw

Ano ang mga sintomas ng abnormal na menstruation?

Ang paiba-ibang pattern sa iyong buwanang dalaw ay siyang pangunahing sintomas ng abnormal na regla na nangangailangan ng gamot pamparegla.

Ang isang menstrual cycle ay tumatagal ng 28 araw ngunit, maari din itong maiba mula 24 hanggang 35 na araw depende sa indibidwal. Karamihan sa mga babae ay nagkakaroon ng 11 o 13 na menstrual period sa isang taon. Ang pagdurugo ay madalas tumatagal ng limang araw ngunit, maging ito ay maaring maiba at tumagal hanggang pitong araw.

Kapag nagsimula ng magkaroon ng regla, inaabot pa ng dalawang taon upang makapagtatag ng regular na siklo. Pagkatapos ng pagdadalaga, nagiging regular na ang buwanang dalaw ng karamihan sa mga babae.

Ngunit, may ilan pa rin na nakakaranas ng paiba-ibang pattern sa kanilang dalaw. Ito ay tinatawag na irregular menstruation. Ang pangunahing sintomas ng irregular menstruation ay ang pagkakaroon ng siklo na umaabot hanggang 35 na araw. Kapag napansin din na may mga pagbabago sa pagdaloy ng dugo o hindi kaya’y may buo-buong dugo na lumalabas na higit sa 2.5 sentimetro, itinuturing din itong iregular.

Ano ang dahilan ng iregular na dalaw?

May iba’t ibang dahilan kung bakit nakakaranas ng iregular na dalaw ang isang babae. Madalas ito ay nauugnay sa bilang ng hormones sa katawan. Ang dalawang hormone na nakakapekto sa pagkakakaron ng regla ay and estrogen at progesterone. Ang mga hormones na ito ang siyang nagtatakda at nagkokontrol ng iyong dalaw.

Hormonal influences – nagbabago ang balanse ng hormones sa katawan ng isang babae kapag siya ay sumasailalim sa pagdadalaga, menopause, pagbubuntis, panganganak, at pagpapa-suso.

Habang siya nagdadalaga, nagkakaroon ng malaking mga pagbabago sa katawan ng babae. Karaniwan lamang ang magkaroon ng iregular na dalaw sa mga panahon na ito at nangangailangan maglaan ng ilang taon para unti-unting maging balanse ang estrogen at progesterone sa katawan.

Bago siya umabot sa panahon ng menopause, madalas na makakaranas ng abnormal na dalaw ang isang babae. Ang menopause ay nagaganap kapag isang taon na ang lumipas mula ng huling dalaw.

Habang buntis naman ay hindi nireregla ang isang babae. Marami rin ang walang regla habang sila ay nagpapa-suso.

Ang paggamit ng contraceptives ay maaring magdulot din ng abnormal na pagdurugo. Ang intrauterine device (IUD) ay maaring maging dahilan ng matinding pagdurugo samantalang ang pag-inom ng birth control pills ay maaring magdulot ng spotting.

Ang ilan pang mga pagbabago na dulot ng iregular na dalaw ay ang mga sumusunod:

 • Matinding pagbagsak ng timbang
 • Matinding pagbigat ng timbang
 • Emotional stress
 • Eating disorders tulad ng anorexia o bulimia

Ano ang karaniwang gamot pamparegla?

Ang gamot pamparegla ay iba-iba depende sa mga nararanasan ng babae. Ang gamot para sa iregular na dalaw ay gaya ng mga sumusunod:

 • Oral contraceptives
 • Cyclic progestin
 • Iba pang uri ng gamutan na nakakatulong upang gumaling sa kondisyon na nagiging sanhi ng iregular na dalaw gaya ng counseling at nutrional therapy para sa may eating disorder.

Mga gamot para sa matinding pagdurugo:

 • Paglalagay ng hormone-releasing intrauterine device
 • Pag-inom ng iba’t ibang gamot na mayroong progestin, tranexamic acid, at nonsteroidal anti-inflammatory medications.

Kung ang abnormal na dalaw ay dahil sa medikal na kondisyon, isaalang-alang mo ang mga sumusunod:

 • Pagsasailalim sa operasyon para matanggal ang polyps o uterine fibroids
 • Uterine artery embolization, isang paraan upang matanggal ang bara sa matris
 • Endometrial ablation, medikal na pagsunod sa endometrial lining ng matris
 • Hysterectomy

Gamot para sa dysmenorrhea (pananakit tuwing regla):

 • Paglalagay ng heating pad sa puson
 • Pag-inom ng nonsteroidal anti-inflammatory medications
 • Paggamit ng contraceptives gaya ng injectable hormone therapy at birth control pills