Para sa mga babae, ang desisyon na gumamit ng pregnancy test ay pinagmumulan ng malaking stress. Maaring ang stress na ito ay dahil sa pagkasabik na sila ay mabuntis o hindi kaya’y dahil ayaw nilang mabuntis.

Alinman ang dahilan mo sa dalawa, mahalaga na malaman mo kung Ilang araw bago gumamit ng pregnancy test upang masiguradong wasto ang resultang makukuha mo.

Ilang araw ang dapat hintayin bago gumamit ng pregnancy test kit?

Para magkaroon ng tamang resulta, inirererekomendang maghintay ng isang linggo pagkatapos ma-delay sa inaasahang petsa ng dalaw.

Kung hindi ka na makapaghintay pa, mahalagang maghintay ka ng kahit isa hanggang dalawang linggo pagkatapos mo makipagtalik. Kung ikaw ay buntis, kailangan ng iyong katawan ng ilang araw bago ito magkaroon ng sapat na dami ng Human chorionic gonadotropin (hCG). Karaniwang tumatagal ito ng pito hanggang labingdalawang araw pagkatapos matagumpay na dumikit ang fertilized na itlog sa iyong matris.

Mahalagang matandaan mo ito dahil posibleng maling resulta ang makuha mo kapag masyadong maaga pa lang ay gumamit ka na ng pregnancy test kit.

Ano ang mga senyales na kailangan mo ng mag-pregnancy test kit?

Ang pangunahing palatandaan na kailangan mong gumamit ng pregnancy test kit ay ang hindi pagdating ng iyong regla.

Ito ang una at pinaka maasahang senyales ng pagbubuntis. Ngunit, kung hindi mo binabantayan ng maigi kung ilang araw ang itinatagal ng iyong cycle, mas mahihirapan ka na masabi kung delay ka ba o hindi. Karamaihan ng mga babae ay may 28-day menstrual cycle. Subukan mo ng gumamit ng pregnancy test kung lumipas na ang isang buwan mula ng huli kang nagkaroon ng dalaw.

Sumasakit ang iyong puson – Ang pakiramdam kapag dumikit ang fertilized na itlog sa iyong matris ay kapareho ng pakiramdam kapag ikaw ay may dalaw. Sa mga unang yugto ng pagbubuntis, maaring mapagkamalan mo na ito’y dahil lamang sa iyong dalaw ngunit, paglipas ng ilang linggo, mapapansin mo na ikaw ay made-delay.

Pamamaga ng dibdib – Habang papalapit ang iyong pagbubuntis, ang iyong katawan ay naglalabas ng mas maraming estrogen at progesterone, ang hormones na ito ay nakakatulong upang maihanda ang iyong katawan sa pagdating ng iyong anak. Dahil dito, mapapansin mo na mas mabigat at mas malaki ang iyong dibdib dahil sa dagdag na daloy ng dugo papunta dito. Ang iyong suso ay maaring sumakit at ang paligid nito ay maaring mangitim.

Kakaibang pakiramdam – Kasama na ang pananakit ng puson at pamamaga ng dibdib, ang pagbubuntis ay may kasama pang ibang senyales gaya ng:

  • Pagkaduwal
  • Pagkatakam sa kakaibang mga pagkain
  • Mabilis na pagkapagod
  • Padalas na pag-ihi

Habang lumilipas ang mga linggo, ang mga sintomas na ito ay mas titindi hanggang sa maging balanse ang hCG levels sa iyong katawan pagdating ng unang trimester. Kilala mo ang iyong sarili, alam mo kung may kakaiba dito. Pag naramdaman mo ang mga kakaibang senyales na ito, maghintay ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test upang magkaroon ng tamang resulta.

Hindi gumamit o gumana ang birth control – Ang iba’t ibang uri ng contraceptives gaya ng pills at condoms ay hindi nagbibigay ng 100 porsyentong proteksiyon. Sa madaling sabi, laging may maliit na tiyansa na ikaw ay mabuntis kahit gaano ka pa kaingat. Kung sa pakiramdam mo ay hindi gumana ang inyong ginamit na proteksiyon at unti-unti ka ng nakakaranas ng mga kakaibang sintomas, gumamit ng pregnancy test kit.

Ano ang dahilan ng false positive na pregnancy test?

  1. Perimenopause – Ang mga babaeng malapit na sa kanilang menopause ay mas mataas na hCG sa katawan kahit na hindi sila buntis. Maari itong magdulot ng false positive na resulta.
  2. Mataas na lebel Luteinizing hormone (LH) – Ang LH ang siyang dahilan ng ovulation sa babae. Kung ikaw ay magte-test sa mga panahon kung kelan mataas ang lebel ng LH sa iyong katawan, posible kang magkaroon ng false positive na resulta. Kaya, mahalaga na maghintay muna ng ilang araw bago gumamit ng pregnancy test upang maiwasan ito.
  3. Gamot sa Pagkabaog – Ang mga babeng sumasailalim sa mga gamutan para sa pagkabaog ay posibleng magkaroon ng false positive na resulta kung sila ay magte-test sampung araw mula sa huli nilang injection.

Paano maiiwasan ang false positive na pregnancy test?

  1. Huwag mag-test ng mas maaga sa labingdalawa hanggang labing-apat na araw bago ang nakatakdang ovulation.
  2. Ulitin ang pregnancy test dalawang araw pagkatapos, kahit ano pang naging resulta nito. Kung ikaw ay nagkaroon ng negatibong resulta sa unang test, may posibilidad na ito’y dahil hindi pa sapat ang hCG sa iyong katawan para ma-detect ito ng pregnancy test. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng positibo results, ulitin pa rin ito dalawang araw pagkatapos upang masigurado na hindi magkaroon ng sobrang maaga pagkalaglag na tinatawag na “chemical pregnancy”.
  3. Siguraduhing gumamit ng dekalidad na pregnancy test.