Hindi madaling maging binata o dalaga. Ang yugto ng pagbibinata o pagdadalaga ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay dahil dito nangyayari ang mga malaking pagbabago sa katawan at isipan. Madalas, dito nagsisimula ang mga katanungan tungkol sa sekswalidad at pagtatalik, at maraming naliligaw ng landas.

Bagama’t ang porsyentong ng maagang pagbubuntis ay bumaba na noon pang 1990, mga dalagita pa rin ang bumubuo sa 82 na porsyento ng hindi inaasahang pagbubuntis. Samantalang posible naman magkaroon ng ligtas na pagbubuntis ang mga kabataan, marami pa ring batang ina ang nahihirapan na dalhin ang bigat ng pagkakaroon ng anak sa murang edad.

Ang maagang pagbubuntis ay naglalagay sa babae at maging sa kaniyang anak sa maraming komplikasyon. Mas mataas ang posibilidad na mapaaga ang panganganak, magkaroon ng mababang timbang ang bata, at sa kabuuhan ay ang posibilidad na mamatay.

Ano ang mga sintomas ng pagbubuntis?

Ang delayed na regla ang madalas na unang senyales ng pagbubuntis pero, mahirap itong maging batayan para sa mga dalagitang hindi pa regular ang dalaw.

Ang mga sintomas ng pagbubuntis ay gaya ng mga sumusunod:

 • Delayed na dalaw
 • Pagkaduwal o pagsusuka – tinatawag din itong “morning sickness” ngunit, maari din itong mangyari kahit gabi.
 • Biglaan at kakaibang pagkatakam sa mga pagkain lalo na sa matataba at pritong pagkain
 • Pamamaga ng utong o dibdib
 • Matinding pagkapagod
 • Madalas na pag-ihi
 • Pabago-bagong emosyon

At syempre, ang positibong pregnancy test ay senyales ng pagbubuntis. Karamihan sa mga pregnancy testing kits ngayon ay epektibo at may maasahang resulta. Ito’y mabili over-the-counter sa mga botika.

Ano ang mga medikal na komplikasyon ng maagang pagbubuntis?

Narito ang ilan lamang sa mga kumplikasyon na maaaring dala ng maaagang pagbubuntis. Mas makabubuting pag-isipan ang mga bagay na ito bago makipagtalik na wala pa naman sa panahon.

Hika – Ang pagkakaroon ng hika ay nagpapataas sa posibilidad na magkaroon ng preeclampsia, mababang timbang ng sanggol, mas maagang panganganak, cesarean section at iba pang komplikasyon.

Depresiyon – Madalas na makakaramdam ng depresiyon sa buong yugto ng pagbubuntis. Dahil dito magiging mahirap para sa babae ang mag-alaga ng kaniyang sarili maging ng bata sa kaniyang sinapupunan. Ang pagkakaroon din ng depresiyon bago pa ang pagbubuntis ay isa ring risk factor para ang nanay ay magkaroon ng “postpartum depression.”

Diabetes- Ang mataas na high blood glucose (sugar) levels habang buntis ay nakakaapekto sa fetus at posibleng magbigay ng long-term na diabetes sa nanay. Mahalagang magpatingin agad sa doktor upang mapababa ang sugar levels sa katawan.

Problema sa pagkain – Ang pagbabago ng itsura at hubog ng katawan habang buntis ay maaring magpapala sa eating disorders ng babae. Ito ay konektado sa maraming komplikasyon ng pagbubuntis gaya ng birth defects at premature birth. Ang mga babaeng dumaranas din nito ay may mas mataas na tiyansa na magkaroon ng postpartum depression.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) – Maaring maipasa ng babae ang HIV sa kaniyang sanggol habang siya’y buntis o sa mismong oras ng panganganak. Bagama’t kayang mapababa ng hanggang 1 porsyento ang posibilidad na ito kung regular na iinom ng gamot para sa HIV ang babae. Ang mga magkasintahang may HIV ay kailangan munang makipag-usap sa kanilang doktor bago nila subukang gumawa ng anak. Ang maayos na prenatal care ay makakatulong upang maprotektahan ang sanggol na magkaroon ng HIV.

High blood pressure – Ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure (BP) ay naglalagay sa buntis at sa kaniyang sanggol sa delikadong sitwasyon. Ang mga babaeng may mataas na BP ay maaring makaranas ng preeclampsia at pagsabog ng placenta. Ang posibilidad din ng maagang panganganak ay mas mataas.

Migraines – Madalas nawawala ang mga sintomas ng migraine kapag buntis. Sa katunayan, ang ilang babae ay hindi nakakaramdam ng migraine attacks habang sila ay buntis. Kung sumasakit ang iyong ulo, mahalagang sabihin muna ito sa iyong doktor bago uminom ng anumang gamot dahil ang mga karaniwang gamot para sa sakit ng ulo gaya ng paracetamol ay bawal sa buntis.

Ano ang panganib ng maagang pagbubuntis?

 • Kung hindi naplano ang pagbubuntis, maaring walang alam ng nanay sa tamang pag-aalaga ng sanggol. Sa katunayan, maaring maski ang sarili niyang katawan ay hindi pa handa upang magdala ng sanggol sa sinapupunan.
 • Ang mga kabataan ay hindi pa handa sa realidad ng buhay pampamilya. Ang problema sa pera, kasama na ang pagbabalanse sa pagiging estudyante at nanay ay may dalang malaking stress na makakaapekto sa paglaki ng bata.
 • Ang mga dalagang buntis ay madalas hindi nakakatapos ng pag-aaral. Tanging tatlong porsyento lamang ng mga batang ina ang nakakatapos ng kolehiyo bago ang edad na 30.
 • Madalas ng mga batang ina o ama ay single parent. Mas mahirap magtaguyod ng pamilya ng mag-isa, ang matinding stress na makukuha rito ng ng nanay o ng tatay ay maaring maibuntong sa anak.
 • Karamihan sa mga batang magulang ay walang sapat na mapagkukunan ng pera upang maibigigay ang mga pangangailangan ng kanilang anak.