Para maging mataas ang posibilidad na ikaw ay mabuntis, dapat magkita ng madalas hangga’t maaari ang iyong itlog at ang sperm ng iyong ka-partner.

Walo sa bawat sampung magkasintahan kung saan ang babae ay edad 40 pababa ay mabubuntis sa loob ng isang taon kung regular silang magkakaroon ng unprotected sex. At higit siyam sa bawat sampung magkasintahan naman ang mabubuntis sa loob ng dalawang taon.

Ang regular at unprotected sex ay nangangahulugan ng pagtatalik kada dalawa o tatlong araw na hindi gumagamit ng anumang uri ng contraceptives.

Hindi mahalaga na magtatalik lamang kayo sa mga araw malapit sa ovulation bagama’t oo, nakakatulong ito lalo na kung alam ng babae kung kelan siya nago-ovulate. Ang pagkakaroon ng vaginal sex tuwing makalawa ang pinakamagandang paraan kung paano mabuntis agad. Ang sperm ng lalaki ay kayang mabuhay ng mula dalawa hanggang tatlong araw kaya, nangangahulugan itong magkakaroon lagi ng sariwa at bagong sperm sa loob ng iyong katawan hanggang sa maglabas na ng itlog ang iyong obaryo.

Ano ang mga dapat gawin para mabuntis agad?

Sundan mo ang mga simpleng tips na ito kung paano mabuntis agad:

  • Palagiang makipagtalik. Mataas ang posibilidad na mabuntis ang babae kapag regular na nagtatalik tuwing makalawa.
  • Magtalik malapit sa araw ng ovulation. Kung ang pagtatalik araw-araw ay hindi posible o kaya’t hindi na kasiya-siya, maari kayong mag-sex dalawa o tatlong araw kada linggo pagkatapos ng iyong dalaw. Ito ay makakatulong upang masigurado na kayo’y nagtatalik sa mga panahon na pinaka fertile ang babae.
  • Panatilihin ang tamang timbang. Ang mga overweight o underweight na kababaihan ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng problema sa pag-ovulate.

Ano-ano ang mga dapat iwasan para mabuntis agad?

  • Huwag Manigarilyo. Ang tobacco ay maraming masamang epekto sa fertility at maging sa buong katawan. Kung ikaw ay kasalukuyang naninigarilyo, maari kang lumapit sa iyong doktor upang matulungan kang humito sa paggamit nito.
  • Huwag uminom ng alocohol. Ang malalakas na alak ay maaring mauuwi sa pagkabaog. Kaya, kung gusto mo mabuntis agad, magandang huminto ka na sa pag-inom nito.
  • Bawasan ang pag-inom ng kape. Ayon sa mga pag-aaral, hindi naapektuhan ng caffeine ang fertility basta’t hindi ito lalampas ng 200 milligrams sa isang araw. Ito ay katumbas ng isa hanggang dalawang baso ng 6-8 ounces na kape araw-araw.
  • Iwasan ang mabibigat na ehersisyo. Ang matindi, nakakapagod na ehersisyo ng lampas limang oras kada linggo ay nakapagpababa sa ovulation.

Ano ang mga pagkaing nakakatulong sa pagbubuntis?

  1. Gatas – Ang Gatas at iba pang dairy products tulad ng keso ay mayaman sa calcium na nakakatulong upang maging maayos ang iyong reproductive system at maging mabilis ang iyong pagbubuntis. Humigit kumulang 99 porsyento ng iniinom mong calcium ay napupunta lamang sa iyong ngipin at buto kaya’t mahalaga na taasan mo ang pagkonsumo nito upang magkaroon din ng sapat na supply ang iyong magiging anak.
  2. Karne – Ang karne ay mayaman sa protina at iron. Ang iron ay nakakatulong upang maging sapat ang oxygen sa katawan na magreresulta sa mas madaling pagbubuntis.
  3. High-fiber cereals – Ang pagsama ng mga pagkaing mayaman sa fiber sa iyong diet ay nakakatulong para mapataas ang iyong fertility level.

Ano ang pinakamagandang posisyon para mabuntis?

Ang posisyon na ginagawa ninyo habang nakikipagtalik ay walang epekto sa pagkabuo ng sanggol.

Anumang posisyon, basta’ t ang lalaki ay naglalabas ng sperm sa vagina ng babae ay maari ng mabuntis. Kapag ito ay nangyari, ang sperm ay lalangoy mula sa leeg ng matris hanggang sa makarating sa fallopian tube kung saan naghihintay ang itlog.

Marami magkasintahan ang nagsasabi na nakakatulong ang pagtaas ng binti ng babae kapag nakikipagtalik dahil mas madaling makapasok ang sperm sa matris sa ganitong posisyon. Ngunit, walang sapat na ebidensiya upang mapatunayan ito. Ang ruta papuntang matris ng babae ay hindi paderecho kaya hindi ninyo kailangang mangamba na hindi makakarating ang sperm kung ginawa ninyo ang pagtatalik ng nakatayo.

Kelan nagsisimula ang ovulation?

Ang ovulation ay madalas nangyayari sampu hanggang labing-anim na araw bago magsimula ang susunod na dalaw. Kaya, nakakatulong na alam mo kung gaano katagal ang iyong menstrual cycle kung gusto mong malaman paano mabuntis agad.

Maaring hindi mo alam kung kelan ka nagsisimulang mag-ovulate lalo na kung ikaw ay dating gumagamit ng mga contraceptives gaya ng pills. Kakailanganin mo munang maghintay ng ilang buwan dahil pinipigilan ng pills ang paglabas ng iyong itlog mula sa obaryo.

Bilang unang hakbang, markahan mo iyong kalendaryo o diary sa susunod na ikaw ay magkaregla. Bilangin mo kung ilang araw ang lumipas mula sa unang araw ng iyong dalaw hanggang sa susunod upang malaman mo kung gaano kahaba ang iyong menstrual cycle.