Pwede kang mabuntis kahit isang beses ka lang nakipagtalik! Maaring sinubukan mong proteksyonan ang iyong sarili pero, nabutas ang suot niyang condom. Posible rin na nakalimutan mong uminom ng birth control pills o hindi kaya’y huli na para ma-pull out pa ng iyong kasintahan ang kaniyang ari bago siya malabasan.

Maraming dahilan kung bakit madalas nakakalimutan ng mga magkasintahan ang pagamit ng mga contraceptives. Dagdag pa diyin ang posibilidad na ikaw ay ginahasa at labag ito sa iyong kalooban.

Kung ikaw ay nakikipagtalik sa mga nakalipas na araw, hindi pa huli ang lahat para paano mapipigilan ang pagbubuntis sa pamamagitan ng pag-inom ng emergency contraception. Ito ay maaring gamitin hanggang tatlong araw pagkatapos makipagtalik (at may ilang doktor na naniniwalang posible pa itong gumana hanggang ika-limang araw)

Paano mapipigilan ang pagbubuntis pagkatapos agad makipagtalik?

Ang pagbubuntis ay maaring maganap kung ikaw o ang iyong partner ay parehong walang ginamit na proteksiyon habang nakikipagtalik. Ngunit, paano kapag hindi ito inaasahang pagbubuntis? Diyan papasok ang mga emergency contraceptives.

Maari kang gumamit ng mga Emergency Contraceptives kung ikaw ay nagkaroon ng unprotected sex o kaya’y pakiramdam mong hindi gumagana ang birth control na iyong ginamit. Upang masiguradong magiging epektibo ang Emergency Contraception Pills, mahalagang uminom agad pagkatapos makipagtalik (72 oras pagkatapos ng unprotected sex). Tandaan na ang mga ECPs ay ginawa upang mabigilan na mabuo ang fetus, hindi upang ilaglag ito.

Ano ang Emergency Contraceptive Pills?

Ang Emergency contraceptive pills (ECP) ay halimbawa ng high dose birth control pills. Bagama’t hindi ito 100% na epektibo, napapababa pa rin nito ang tiyansang mabuntis ng hanggang 75%.

Halimbawa, kung isang daang babae ang nagkaroon ng unprotected na pagtatalik sa pangalawa o pangatlong linggo ng kanilang menstrual cycle, walo ang mabubuntis kung hindi gagamit ng emergency contraception samantalang dalawa lamang ang mabubuntis kung sila’y gagamit ng emergency contraception.

Ano ang mga side effects ng paggamit ng Emergency Contraception?

Ang pinaka karaniwang side effects ng ECPs ay ang pagkaduwal at pagsusuka. May kasamang dagdag na pill ang mga ECPs para mabawasan ang side effects nito.

Kung ikaw ay naduwal sa loob ng isang oras pagkatapos mo uminom ng unang dose ng ECPS, ay kailangan mong ulitin ang pag-inom nito. Ang ilang babae ay nakakaranas ng pamamaga ng dibdib na tumatagal ng dalawa hanggang tatlong araw, ang ilan naman ay nakakaramdam ng pananakit ng ulo. Ngunit, ang mga ganitong side effects ay bihira lamang.

Paano uminom ng Emergency Contraceptives?

Inumin agad ang tatlong pills na ibinigay (dalawa rito ay emergency contraception, ang isa ay panglaban sa pagkaduwal). Makalipas ang 12 oras, uminom muli ng tatlong pills.

Kung hindi mo nainom ang unang dose sa loob ng 12 oras, maari mo munang iantala ang pag-inom nito upang maging sakto sa 12 oras ang pangalawa mong dose.

Halimbawa, kung alas-diyes ng gabi ngayon, at kinabukasan ng alas-diyes ng umaga ay may klase o trabaho ka pa, maari kang maghintay hanggang madaling araw para inumin ang unang dose upang sumakto ang pangalawang dose sa tanghalian. Mahalagang inumin sa tamang oras ang pangalawang dose.

Huwag magmaneho o uminom ng anumang alak sa loob ng 24 oras pagkatapos uminom ng ikalawang set ng pills dahil ang gamot na panglaban sa pagkaduwal ay nakaka-antok.

Huwag uminom ng dagdag na birth control pills. Hindi ito makakatulong para mapababa ang posiblidad mong mabuntis at sa halip ay lalo ka lamang magsusuka at maduduwal.

Paano gumagana ang mga Emergency Birth Control?

May dalawang uri ng emergency birth control:

  • Emergency birth control pills (ECP)
  • Copper IUD (intrauterine device)

Ang Emergency birth control pills ay tinatawag din na morning-after pills at may iba’t ibang tatak na maaring pagpilian. Ang pills na ito ay naglalaman ng female hormones at may iba’t ibang paraan ito kung paano mapipigilan ang pagbubuntis gaya ng:

  • Pinipigilan ang paglabas ng itlog mula sa obaryo
  • Pinipigilan ang fertilization (pagtatagpo ng sperm ng lalaki at itlog ng babae)
  • Pinapakapal ang mucus ng cervix upang mahirapan ang sperm na maabot ang itlog
  • Pinipigilan ang fertilized na itlog na kumapit sa matris

Ang Copper intrauterine device (IUD) ay maaring ilagay sa matris pagtapos makipagtalik. Kaya nitong pigilan ang pagbubuntis sa pamamagitan ng:

  • Pagpigil sa fertilization
  • Pagpigil sa fertilized na itlog na kumapit sa matris

Ang copper IUD ay higit 99% epektibo kapag inilagay sa loob ng 5 araw pagkatapos makipagtalik. Maaring panatilihin ang IUD sa loob ng matris upang maging regular na uri ng birth control.

Alinmang piliing paraan ng emergency birth control sa dalawa ay walang epekto sa iyong susunod na buwanang dalaw. Kaya ikaw ay danatnan pa rin sa parehong araw o linggo na inaasahan mo.