Madalas na naririnig na ang mga buntis ay dapat may pulso na hindi lalampas sa 140 kada minuto. Upang mas maintindihan, ayon sa American Heart Association, ang 30 taong gulang na babae ay dapat may heart rate sa pagitan ng 95 hanggang 162 kada minuto pagkatapos ng katamtaman na ehersisyo.

Sa ngayon, walang itinalagang limitasyon sa dapat na maging pulso ng isang buntis. Ngunit, syempre, mahalaga na hindi sobrang magpakapagod dahil posible itong mauwi sa iba pang komplikasyon.

Ang iyong katawan ay dumaraan sa maraming pagbabago habang ikaw ay nagdadalantao. Mahalagang bigyan ito ng atensiyon at sabihin sa iyong doktor ang mga kakaibang pagbabago na nararamdam mo.

Ilan ang pulso ng buntis?

Ang heart rate ay tumutukoy sa bilis ng pagtibok ng puso. Mas mabagal ito kapag ikaw ay nagpapahinga at mas bumibilis kapag nage-ehersisyo. Dahil dito, maari mong gamitin ang heart rate upang malaman ang ehersisyong nararapat para sa iyo.

May iba’t ibang “target heart rate” depende sa edad at kondisyon ng katawan. Ang karaniwang heart rate ng buntis kapag siya’y nagpapahinga ay mula 80 hanggang 90 pintig kada minuto. Kapag ikaw ay nag-ehersisyo, maari itong tumaas ng higit sa 140 kada minuto.

Paano kunin ang pulso ng buntis?

Maari mong malaman ang iyong heart rate sa pamamagitan ng pagbibilang ng iyong pulso. Upang magawa ito, ilagay ang iyong hintuturo at hinlalato sa iyong pulsuhan.

Makikita ito sa ibabang bahagi ng hinlalaki. Kapag nakaramdam ka ng pulso (Hindi dapat gamitin ang hinlalaki sa pagbibilang ng pulso dahil ito rin ay may sariling pulso.) Maari mo itong bilangin sa loob ng labing-limang segundo at i-multiply ng apat ng beses kung ikaw ay mayroong regular na pulso.

Ngunit, mas mainam na bilangin ito ng buong 60 segundo upang mas makakuha ng eksaktong resulta. Ang bilang na makukuha mo ang iyong heart rate at tinatawag itong beats per minute. Maari ka rin bumili ng digital na heart rate monitor upang mas madali mong makuha ito.

Ligtas ba magkaroon ng mataas na pulso kapag buntis?

Ang normal na heart rate ay sa pagitan ng 60 hanggang 80 beats per minute (bpm). Subali’t kapag buntis, karaniwan lamang na ito ay tumaas hanggang 100. Ang mas mataas na pulso ng isang buntis ay tinatawag na tachycardia.

Ang iyong katawan ay araw-araw na nagsisikap upang masuportahan ang lumalaking sanggol sa iyong sinapupunan. Habang tumatagal, ang bilang ng dugo na kailangan nito ay tumataas. Upang maibigay ang pangangailangang ito, titibok ng mas mabilis ang iyong puso dahilan upang dumami ang dugong umiikot sa iyong katawan.

Ano ang dahilan ng mataas na pulso ng isang buntis?

Maraming dahilan kung bakit ka makakaramdam ng heart palpitations tuwing buntis maliban na sa karaniwang dahilan na kailangan ito ng iyong sanggol.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

  • Stress: Ang pagiging balisa habang buntis ay maaring dahil kinakabahan ka tungkol sa kalagayan ng iyong anak.
  • Paglaki ng matris: Ang iyong matris ang siyang pinaka-nangangailangan ng dugo. Sa katunayan, pagsapit ng pagtatapos ng iyong pagbubuntis, higit 20 porsyento ng dugo mo ay napupunta rito. Nangangahulugan ito ng dagdag na trabaho at presyon para sa puso mo.
  • Paghahanda ng dibdib para magpasuso: Bago at pagkatapos mo manganak, ang mammary glands sa iyong dibdib ay naghahanda upang mabigyan ng magiging gatas ang iyong anak. Upang makapaghanda, ang tisyu sa iyong dibdib ay lumalaki at sa gayong dahilan, nangangailangan ito ng dagdag na supply ng dugo.
  • Pagbabago sa nutrisyon: Ang pagkakaroon ng problema sa thyroid at pagkakaroon ng mababang lebel ng iron sa katawan ay nagpapataas sa pulso ng isang buntis.
  • Pabago-bagong hormones: Ang mga hormonal changes sa katawan kasama na ang pagdagdag ng timbang ay maaring magdulot ng tachycardia sa mga unang yugto ng pagbubuntis.

Ano ang mga sintomas ng mabilis na pulso kapag buntis?

Maaring ikaw ay makaranas ng ilan pang sintomas maliban pa sa mabilis na pulso kapag buntis.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

  • Nahihirapan huminga kahit nakaupo at nakahiga
  • Palpitations o skipped heartbeats
  • Nahihilo at maari rin himatayin
  • Paulit-ulit at hindi nawawalang ubo

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, pinakamabuti kung ito’y sasabihin mo sa iyong doktor upang matukoy niya kung ang sanhi ba nito ay dahil lamang sa pagbubuntis o dahil sa iba pang kondisyon.

Ano ang gamot para sa mabilis na pulso ng buntis?

Karaniwan lamang ang mabilis na pulso para sa buntis ngunit, oo, mayroon ding gamot para dito. Subali’t tandaan na hindi lahat ng gamot na mabibili over-the-counter ay ligtas para sa buntis.

Ang karaniwang gamot para sa mabilis na heart rate na Amiodarane ay napatunayang maaring magdulot ng abnormal na komplikasyon sa sanggol. Mahalaga na tanungin muna ang iyong doktor bago uminom ng anumang gamot. Huwag na huwag mag-seself medicate dahil maari nitong ilagay sa peligro ang iyong sanggol.